Valentí Rull

Situació professional: Investigador científic
Centre de treball: Institut Botànic de Barcelona (CSIC-Ajuntament de Barcelona)

Vinculació amb el GReB: Membre
Línies de recerca:

 • Línia 8. Biodiversitat i ecologia del quaternari.

Interessos:

 • Respostes biòtiques al canvi climàtic.
 • Feedbacks i sinèrgies clima-vegetació-humà.
 • Ecologia, evolució i biogrografia del Quaternari.
 • Origen de la biodiversitat neotropical i els seus endemismes.
 • Assentaments humans en illes remotes.
 • Antropització de paisatges muntanyosos.
 • El Cannabis en el registre paleoecològic.
 • L’ “Antropocè”.
 • La singularitat de la biologia.
 • Ciència i societat.

Curriculum Vitae