Teresa Garnatje Roca

Vinculació amb el GReB: Membres
Situació professional: Científica titular
Centre de treball:
Institut Botànic de Barcelona (CSIC-ICUB)

Contacte:
tgarnatje@ibb.csic.es

CURRICULUM VITAE: Curriculum Vitae [pdf]

LÍNIES DE RECERCA:
Etnobotànica
Informàtica de la biodiversitat
Organització del genoma, sistemàtica i filogènia

PUBLICACIONS:

PROJECTES:

COMUNICACIONS:

DADES BÀSIQUES:
Teresa Garnatje Roca (Llanars, 1960)

Llicenciada en Biologia (especialitat: Botànica) per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1985
Doctora en Biologia (Botànica) per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1995
Científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) des de 2005

Resum de la producció científica:

  • 53 articles en revistes incloses en el Science Citation Index
  • 16 articles en altres revistes
  • 1 llibre
  • 5 capítols de llibre
  • 77 comunicacions presentades a congressos
  • 20 projectes d’investigació subvencionats
  • 12 estades en centres de reconegut prestigi que sumen un total de 20 mesos
  • 8 beques obtingudes