Neus Nualart Dexeus

Vinculació amb el GReB: Doctorands/es
Situació professional: Estudiant predoctoral
Centre de treball:
Institut Botànic de Barcelona (CSIC-ICUB)

Contacte:
nnualart@ibb.csic.es

CURRICULUM VITAE: Curriculum Vitae [pdf]

LÍNIES DE RECERCA:

PUBLICACIONS:

PROJECTES:

COMUNICACIONS:

DADES BÀSIQUES:
Projecte de tesi: L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona, font per a un millor coneixement de la flora.

Principals interessos
Avaluació de la representativitat dels tàxons amenaçats als herbaris i estudi del risc de sobrerecol·lecció d’aquestes plantes.
Aportació de noves dades corològiques, altitudinals, cronològiques i fenològiques a partir de plecs d’herbari.
Cerca de plecs tipus o interessants des de punt de vista taxonòmic.
Aplicació de noves tecnologies en les col·leccions d’herbaris i incorporació de dades genètiques i de bibliografia.