Mercè Galbany Casals

Vinculació amb el GReB: Membre
Situació professional: Professora lectora
Centre de treball:
Unitat de Botànica
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Universitat Autònoma de Barcelona

Contacte:
merce.galbany@uab.cat 
+34 935868235

CURRICULUM VITAE: Curriculum Vitae [pdf]

LÍNIES DE RECERCA:
Biodiversitat i evolució de plantes vasculars

PUBLICACIONS:

PROJECTES:

COMUNICACIONS:

DADES BÀSIQUES:
Els meus interessos en la recerca se centren en la sistemàtica i la biologia evolutiva de plantes vasculars. La meva tesi doctoral va consistir en l’studi sistemàtic i evolutiu del gènere Helichrysum (AsteraceaeGnaphalieae) en la Mediterrània i l’Àsia occidental. Actualment continuo treballant tant en taxonomia com en diversos aspectes de l’evolució d’aquest gènere a nivell de tot el món. Aquests inclouen des d’estudis filogenètics i biogeogràfics globals, centrats en la diversificació explosiva d’aquest grup a Sudàfrica i la seva expansió per tot el món, fins a estudis d’hibridació entre espècies properes i estudis intraspecífics de diversitat genètica en espècies Mediterrànies. També participo en diversos estudis de sistemàtica, filogènia molecular i biogeografia d’altres grups de plantes com el grup Filago (AsteraceaeGnaphalieae), les Cardueae (Asteraceae) i el gènere Euphorbia(Euphorbiaceae). He realitzat estades de recerca postdoctorals a l’Institut Botànic de Barcelona, la Universitat de Memphis (Estats Units d’Amèrica) i a Landcare Research (Lincoln, Nova Zelanda). He realitzat campanyes de recol·lecció en diversos països africans (Marroc, Kènia, Tanzània i Sudàfrica), la Macaronèsia (illes Canàries i Cap Verd), diverses illes mediterrànies, i diversos punts de la península Ibèrica.

Actualment sóc professora lectora a la Universitat Autònoma de Barcelona, on, a més de desenvolupar la recerca, imparteixo classes de diverses assignatures de Grau i Postgrau relacionades amb la botànica i l’evolució vegetal.