Joan Vallès Xirau

Vinculació amb el GReB: Coordinador, responsable del grup
Situació professional: Catedràtic professor
Centre de treball:
Laboratori de Botànica
Facultat de Farmàcia
Universitat de Barcelona

Contacte:
joanvalles@ub.edu

CURRICULUM VITAE: Curriculum Vitae [pdf]

LÍNIES DE RECERCA:
Etnobotànica
Informàtica de la biodiversitat
Organització del genoma, sistemàtica i filogènia

PUBLICACIONS:

PROJECTES:

COMUNICACIONS:

DADES BÀSIQUES:
Llicenciat en farmàcia (especialitat: Productes Naturals), 1981
Llicenciat en filologia (especialitat: Llengua Catalana), 1982
Doctor en farmàcia (Botànica), 1986

Professor ajudant a la UB des de maig de 1982
Professor titular a la UB des de juliol de 1987
Catedràtic a la UB des de febrer de 2006
(en tots els casos, de Botànica)

He estat professor invitat al Laboratoire d’Écologie, systématique et évolution de la Université de Paris Sud a Orsay (Paris XI) (on sovint he fet estades de recerca) i cada any participo en la docència del màster “Génétique et gestion de la biodiversité” de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).

Línies de recerca, en ordre decreixent de dedicació:

 • Biosistemàtica (organització del genoma i implicacions sistemàtiques i evolutives en asteràcies i altres grups de plantes)
 • Etnobotànica (estudis etnoflorístics en terres catalanes)
 • Terminologia científica (noms populars i tècnics en Botànica)
 • Història de la Botànica (Botànica catalana dels segles XIX i XX)

Dades aproximades de producció científica:

 • 67 articles en revistes incloses en el Science Citation Index
 • 71 articles en altres revistes, 19 dels quals en publicacions internacionals.
 • 4 llibres com a editor.
 • 8 llibres com a autor.
 • 38 capítols de llibre, 15 dels quals en publicacions internacionals.
 • 34 projectes de recerca subvencionats, 16 dels quals com a investigador principal, responsable, coordinador o coordinador de grup.
 • 35 conferències o comunicacions orals presentades en congressos internacionals.
 • 44 comunicacions orals presentades en congressos nacionals.
 • 45 comunicacions en pòster presentades en congressos internacionals.
 • 4 comunicacions en pòster presentades en congressos nacionals.
 • 1 comunicació escrita electrònica presentada en congrés internacional.