Airy Gras

Situació professional: Investigadora postdoctoral
Centre de treball: Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Universitat de Barcelona)

Vinculació amb el GReB: Membre
Línies de recerca:

  • Línia 2. Informàtica de la biodiversitat: bases de dades i programaris especialitzats en la gestió i l’anàlisi de la biodiversitat.
  • Línia 5. Organització i evolució del genoma, sistemàtica, filogènia i filogeografia de plantes.
  • Línia 6. Etnobotànica i gestió de la biodiversitat.

Dades bàsiques:
Graduada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, 2019

Resum de la producció científica:

  • 22 articles en revistes incloses en el Science Citation Index
  • 9 articles en altres revistes
  • 1 llibre
  • 49 capítols de llibre
  • 43 comunicacions presentades a congressos
  • 17 projectes d’investigació subvencionats

Curriculum Vitae