Línia 7: Biodiversitat, taxonomia i citogenètica de vegetals marins

  • Actuacions
  • Membres


Objectius

  • Continuar els estudis de biosistemàtica de macroalgues marines, abordant-los des de les tècniques clàssiques però també, i especialment, a partir de l’ús de tècniques citogenètiques, tal com l'estudi del contingut de DNA nuclear, així com de tècniques moleculars. Es treballarà amb algues tant de les costes peninsulars com de l’Antàrtida
  • Dins de les algues de les costes peninsulars, s’estudiarà principalment l’espècie Rugulopteryx okamurae, una espècie de l’ordre Dictyotales (Phaeophyceae) introduïda i invasora a la zona de l’estret de Gibraltar, que està causant pèrdues milionàries en els sectors pesquer i turístic de les costes andaluses, així com un gran impacte ecològic a la zona (determinació de la mida del genoma i els diferents nivells de ploidia en poblacions introduïdes i natives de l'espècie)
  • En quant a les algues de l’Antàrtida, ens centrarem en l’estudi de les mostres recollides durant la primera campanya (2021) del Projecte CHALLENGE per tal de resoldre alguns dels problemes taxonòmics que presenten els rodòfits d’aquesta zona geogràfica
  • Paral·lelament, l’estudi permetrà ampliar el coneixement de la flora antàrtica i, juntament amb la informació que ja disposem d’altres projectes, elaborar un primer catàleg d’espècies introduïdes a l’Antàrtida
  • Continuació dels treballs ja iniciats sobre la taxonomia i citogenètica dels ordres Rhodymeniales i Ceramiales, que han de conduir a la finalització de dues tesis doctorals.

  • Pla de treball

    Referent a Rugulopteryx okamurae, es quantificarà l’ADN nuclear en individus de dues poblacions introduïdes al Mediterrani (costes d’Andalusia i llacuna de Thau, a França) i es compararà la quantitat d’ADN nuclear de les poblacions introduïdes amb la d’individus del Japó (d’on és originària l’espècie) per tal de conèixer quin és el nivell de ploidia que presenten les algues responsables de la invasió. Pel que fa a les algues de l’Antàrtida, el material recollit durant la campanya de l'any 2021 (especialment, el corresponent als ordres Rhodymeniales, Ceramiales i Gigartinales) s’estudiarà des d’un punt de vista taxonòmic, citogenètic i molecular, per tal de resoldre els problemes taxonòmics que presenten algunes espècies antàrtiques d’aquests ordres. D’altra banda, s’elaborarà un primer catàleg d’espècies d’algues bentòniques introduïdes a l’Antàrtida.


Catalina Rodríguez

Jordi Rull

Daniel Vitales