Línia 7: Recursos vegetals marins

  • Actuacions
  • Membres


  • Estudi de l’espècie introduïda al Mediterrani Dictyota cyanoloma: realització de les campanyes de recol·lecció previstes i s’han dut a terme les anàlisis moleculars necessàries per tal d’esbrinar l’origen de l’espècie. També s’ha analitzat el contingut d’ADN nuclear d’aquesta espècie, així com de Rugulopteryx okamurae, del mateix ordre Dictyotales, recentment introduïda a les costes de l’estret de Gibraltar i que causa greus problemes ambientals i econòmics a la zona.
  • Estudi de les espècies de Fucus de mida petita: anàlisis del contingut d’ADN nuclear dels tres tàxons considerats i s’han realitzat anàlisis moleculars per tal d’aclarir la seva posició taxonòmica. L’estudi, en col·laboració amb la Universitat de Bergen (Noruega), no ha permès encara discernir la posició taxonòmica dels tres taxons, però s’han realitzat anàlisis de microsatèl·lits i els resultats s’usaran en un treball imminent més ampli.
  • Algues antàrtiques: estudi de les mostres i les dades obtingudes i incorporació a un treball general sobre biodiversitat de l’illa Decepción. Paral·lelament, s’ha iniciat la revisió taxonòmica del gènere Hymenocladiopsis, del qual es tenen indicis de diversitat críptica, i l’estudi del contingut d’ADN nuclear de la família Delesseriaceae, amb molt poca informació d’aquest paràmetre per a les espècies antàrtiques.


Maria Carme Barceló

Amelia Gómez

Jordi Rull