Línia 5: Organització i evolució del genoma, sistemàtica, filogènia i filogeografia de plantes

 • Actuacions
 • Membres


 • Recol·leccions de materials d’Artemisia herba-alba, Cannabis sativa, Centaurea podospermifolia, Arctostaphylos uva-ursi i Zostera marina, entre molts altres tàxons.
 • Estudis sobre la variació de la quantitat de DNA dels tàxons citats anteriorment i d’altres, provinents de col·laboracions nacionals i internacionals, juntament amb altres anàlisis citogenètiques, la qual cosa ha permès l’establiment de bases de dades sobre mida del genoma, cromosomes sexuals o rDNA (vegeu línia 2).
 • Filogènies moleculars: continuació de la constitució del marc d’anàlisi de dades obtingudes mitjançant altres tècniques, incloent-hi les etnobotàniques (vegeu línia 6), de vegades amb finalitats sistemàtiques com en els casos de Carduncellus o Atriplex.
 • Estudis filogeogràfics: treballs rellevants com en els casos d'Artemisia herba-alba o Dictyota (vegeu línia 7 per al darrer gènere).
 • La seqüenciació de nova generació (NGS) ha estat recentment incorporada a les tècniques usades de manera quotidiana en diferents línies de treball, entre les quals s'esmenten els projectes en el marc de l’ERGA (The European Reference Genome Atlas) i del CBP (Catalan Initiative for the European Biogenome Project) sobre Achillea ptarmica subsp. pyrenaica i Ramonda myconi, iniciatives que col·laboren en la seqüenciació de tots els organismes eucariotes del planeta.
 • Anàlisi del contingut repetitiu del genoma: s’ha obtingut resultats, molts amb col·laboracions internacionals, que han generat coneixement teòric sobre el DNA repetitiu.
 • Obtenció de dades sobre el transcriptoma, pendents de ser analitzades en el marc d’estudis d’evo-devo.
 • Anàlisi de geometria morfomètrica desenvolupat sobre Cannabis i Vitis i s’iniciarà en breu sobre les Asteraceae del Pirineu.
 • Publicació de noves bases de dades i actualització de les ja existents sobre mida del genoma de les asteràcies, cromosomes B, rDNA i cromosomes sexuals (vegeu línia 2).