Línia 5: Organització i evolució del genoma, sistemàtica, filogènia i filogeografia de plantes

 • Actuacions
 • Membres


Continuar la contribució al coneixement de l’organització i l’evolució del genoma en plantes a escala molecular, genòmica, cromosòmica i poblacional. Treballarem en l’organització i evolució molecular del DNA repetitiu, en particular en el paper del DNA ribosòmic i dels transposons en el genoma de les plantes. També durem a terme estudis funcionals i evolutius de la biologia reproductiva en inflorescències, usant com a sistema model la flora i fauna dels Pirineu. Estudiarem representants de grups de plantes amb els quals tenim experiència prèvia, com per exemple les famílies Asteraceae, Melanthiaceae o Psilotaceae, entre d’altres. Recentment, hem incorporat l’estudi del rol de la hibridació i la poliploïdia en el caràcter invasor d’espècies dels gèneres Carpobrotus i Kalanchoe.
Aquestes recerques es duran a terme integrant aproximacions diferents, i a l’hora complementàries, com ho són:

 • citogenètica (comprenent cariologia, citogenètica molecular i quantificació del DNA nuclear), incloent l’elaboració de bases de dades i anàlisis macroevolutius
 • filogenòmica i construcció de filogènies moleculars
 • estudis poblacionals i filogeogràfics
 • tècniques de seqüenciació massiva (NGS) i anàlisi bioinformàtica
 • estudis de morfologia mitjançant noves tècniques i mètodes generals de biosistemàtica
 • estudis de les interaccions plantes insectes i el seu impacte en l'èxit reproductiu de les plantes
 • estudis de genòmica del paisatge i de modelització de nínxol.


Pla de treball

 • Recol·lecció de material (expedicions a diverses zones del món)
 • Aplicació de tècniques de cariologia i citogenètica molecular
 • Establiment de filogènies moleculars de seqüències de múltiples regions del DNA
 • Estudis filogeogràfics a partir de marcadors moleculars
 • Seqüenciació de nova generació (NGS) de genomes sencers i de transcriptomes
 • Anàlisi del contingut repetitiu del genoma i de la seva variabilitat amb eines bioinformàtiques
 • Anàlisi de geometria morfomètrica per a caracterització fenotípica
 • Gestió de bases de dades sobre quantitat de DNA, DNA ribosòmic, cromosomes B i cromosomes sexuals (vegeu línia 2)
 • Experiments de monitorització de pol·linització amb un sistema automatitzat i quantificació de la depredació de llavors.


Manica Balant

Pol Fernández

Sònia Garcia

Teresa Garnatje

Oriane Hidalgo

Joan Pere Pascual-Díaz

Iván Pérez-Lorenzo

Cristina Isabel Pokorny

Roi Rodríguez

Joan Vallès

Daniel Vitales