Línia 2: Informàtica de la biodiversitat: bases de dades i desenvolupament d’eines i de programari especialitzat en la gestió i l’anàlisi de la biodiversitat

 • Actuacions
 • Membres


 • Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC)
  És la recopilació de tota la informació publicada sobre la biodiversitat de Catalunya (plantes, fongs i animals). En l'actualitat conté 3.494.610 citacions referents a 37.044 espècies. Projecte finançat íntegrament per la Generalitat de Catalunya.
  L'objectiu de la base de dades és recopilar tots la informació disponible sobre els grups vegetals i sobre els aspectes genètics i de saber tradicional esmentats.
  Pla de treball:
  1. Actualització amb noves dades publicades
  2. Adaptació d'estructures a una d’oberta de gestor de documents
  3. Incorporació de les noves dades al BDBC.

 • Sistema de información de la vegetación ibérica y macaronésica (SIVIM)
  Recopilació de tots els inventaris de vegetació de la península Ibèrica i les illes macaronèsiques. El portal conté actualment 184.307 inventaris de vegetació corresponents a més de 3.000.000 d'observacions florístiques. Projecte finançat pel “Ministerio de Educación y Ciencia”.
  Pla de treball i activitats: Actualització de SIVIM a partir del buidatge de taules d’inventaris de les revistes botàniques.

 • Atles de la Flora Vascular dels Països Catalans (ORCA)
  Finançat per l’Institut d'Estudis Catalans (projecte ORCA). Edició i publicació (en paper i per Internet) de mapes de distribució de les plantes vasculars silvestres dels Països Catalans, se n'han editat 5.642 tàxons accessibles al portal.
  Pla de treball: Continuar la recopilació de dades bibliogràfiques i de dades inèdites subministrades pels més de 100 membres consultors del projecte.

 • Bases de dades citogenètiques
  Fer assequible informació citogenètica de plantes.
  El pla de treball consisteix a l'actualització de bases de dades: Actualització i manteniment de bases de dades de flora vascular catalana (CromoCat) i de la tribu Delphinieae (Ranunculaceae) a escala mundial (DCDB Delphinieae Chromosome Database).

 • Base de dades etnobotànica
  Recopilació de noms i coneixements tradicionals de les plantes als Països Catalans. S’ha desenvolupat un portal web específic (Etnobotanica.iec.cat), finançat per l’Institut d'Estudis Catalans. Conté gairebé 80.000 entrades (registres) amb noms de plantes i 55.000 amb usos medicinals. També s’ha desenvolupat una base de dades en línia d'abast mundial sobre etnobotànica de Cannabis sativa (CANNUSE), amb unes 2.500 entrades.
  Pla de treball: En els propers anys es preveu introduir unes 30.000 entrades d’usos alimentaris (i algunes més sobre begudes) i unes 30.000 més d’altres usos i altres informacions a la base de dades catalana i continuar alimentant CANNUSE, amb treballs en llengües altres que l’anglès, amb la qual s’ha començat la base de dades.

 • Base de dades de plantes d’origen híbrid
  Recopilació d’aquells híbrids descrits en plantes vasculars amb informació dels parentals i d’aquelles evidències morfològiques, cariològiques o genètiques publicades que demostren el caràcter híbrid de la planta. Actualment la base de dades esta en construcció i serà pública en un portal web específic (NOTHOBASE).
  Pla de treball: acabar de recopilar la informació dels 1.498 híbrids que tenen més de 10 cites a GBIF i publicar-ho al portal web.

 • Variables i protocols per a la millora de l’estudi de biodiversitat
  Creació de noves variables bioclimàtiques, com el recent publicat Índex d’estabilitat climàtica (CSI), i una variable sobre amplitud bioclimàtica, en fase d’elaboració. Desenvolupament de nous protocols per a la inventariació de la biodiversitat, com ara el recentment publicats protocols “Photo Voucher” and “Fusion Voucher” per als herbaris. Pla de treball: elaboració de noves variables aplicades a estudis de nínxol ecològic i millora de l’eina iNaturalist per tal que les dades siguin més fiables i més útils per a estudis científics.
  Pel que fa al desenvolupament de programari, s'ha de continuar la millora l’APP ZamiaDroid d’entrada de dades al camp, del paquet de programes B-VegAna.
  Pla de treball: Millora de la sincronització dels projectes ZamiaDroid amb el servidor de dades del BDBC.


Manica Balant

Cèsar Blanché

Maria Bosch

Sònia Garcia

Xavier Font

Teresa Garnatje

Carlos Gómez

Neus Ibáñez

Jordi López-Pujol

Roser Melero

Neus Nualart

Jordi Rull

Joan Simon

Ignasi Soriano

Joan Vallès

Daniel Vitales