Línia 2: Informàtica de la biodiversitat: bases de dades i programaris especialitzats en la gestió i l’anàlisi de la biodiversitat

  • Actuacions
  • Membres


Informatització de dades de biodiversitat

Bases de dades de diversitat genètica

  • Actualització dels mòduls de diversitat genètica (cromosòmica i molecular) de la flora catalana (CromoCat-C i GenoCat-G, dades publicades al portal del BDBC).
  • Actualització, addició de nous registres i incorporació d'informació telomèrica de les bases de dades de quantitat de DNA de la família Asteraceae i a la Plant rDNA database, sobre nombre, posició i organització dels senyals de DNA ribosòmic en plantes.
  • Desenvolupament de dues bases de dades més amb informació cromosòmica, la B-chrom database sobre cromosomes B en plantes, fongs i animals, i la Sex-chrom database sobre cromosomes sexuals de plantes.
  • Desenvolupament de la base de dades taxonòmica sobre la tribu Delphinieae (Ranunculaceae) i increment notable de l'abast i el volum dels camps. S'està treballant per a publicar el web la primera meitat de 2022.


Cèsar Blanché

Sònia Garcia

Xavier Font

Teresa Garnatje

Amelia Gómez

Airy Gras

Neus Ibáñez

Ana Maria Rovira

Jordi Rull

Joan Simon

Ignasi Soriano

Joan Vallès