Línia 6: Etnobotànica i gestió de la biodiversitat

 • Actuacions
 • Membres


Coneixement de la gestió tradicional dels recursos naturals d’origen vegetal i de les relacions entre societats humanes i plantes. D’una banda, contribuir a l’inventari i a la salvaguarda del patrimoni alhora cultural i natural del país per tal de retornar a la població els coneixements que en provenen i de l’altra fornir dades que poden servir de base per a la recerca de nous productes útils derivats de plantes. Es farà èmfasi especial en la incidència social i la participació ciutadana en la recepció i en l’aportació de dades.

Pla de treball i activitats:

 • Elaboració de catàlegs etnoflorístics al domini lingüístic català. Actualment en curs: Alt Urgell, Baix Llobregat, Collserola, Eivissa, Franja de Ponent, Pla de l’Estany, Lluçanès, Plana de Vic, Berguedà, Ribagorça, Andorra i Alguer
 • Estudis d’agroetnobotànica (races locals de plantes alimentàries, plantes de grups ètnics en mercats de l’àrea de Barcelona) al Barcelonès, el Baix Llobregat i Eivissa
 • Metaanàlisi de dades etnobotàniques en l’àmbit lingüístic català (comparacions interterritorials i estudis de temes diversos, com plantes per a determinats usos, plantes al·lòctones...)
 • Cannabis i etnobotànica: estudi integral sobre el gènere Cannabis (morfològic, genètic, fitoquímic, farmacològic, etnobotànic)
 • Millora i increment de la web Etnbotànica dels Països Catalans
 • Aportació de dades i realització de col·laboracions d’altra mena amb el projecte Conect-e, d’etnobotànica i ciència ciutadana, el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya i l’Inventario Español de Conocimientos Tradicionales sobre la Biodiversidad Agrícola
 • Estades de membres del grup en institucions estrangeres (Emory University)
 • Col·laboracions i contractes amb empreses
 • Organització de simposis: organització biennal de les Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana.