Línia 4: Conservació de plantes vasculars amenaçades

 • Actuacions
 • Membres


Objectius i pla de treball

 • Continuació de la recerca en biologia poblacional de ENE (extremely narrow endemics) de plantes mediterrànies, basada en 3 aproximacions: demogràfica, genètica i reproductiva (Península Ibèrica, Balears, Regió Mediterrània)
 • Recerca aplicada a la gestió d’espècies protegides en espais naturals de Catalunya i estat espanyol (biologia reproductiva, demografia, modelització), en especial de Silene neglecta.
 • Estudis de diversitat genètica i filogeografia d’espècies endèmiques i/o amenaçades de la regió mediterrània a través de marcadors moleculars (electroforesi d’al·loenzims, cpDNA, AFLP): Phonus arborescens, Staehelina dubia, Rhaponticum coniferum, Carduncellus pinnatus (objectiu compartit Línia 3) i Staehelina baetica
 • Diversitat cromosòmica de flora endèmica mediterrània.
 • Filogeografia i diversitat genètica (mitjançant al·loenzims, microsatèl·lits i cpDNA) de plantes vasculars d’Àsia oriental (Xina, Japó, Corea, Taiwan i l’extrem orient rus), amb l’objectiu de delimitar les àrees de refugi per als principals biomes de la regió (flora articoalpina, boreal, temperada i subtropical) i d’establir estratègies de conservació adequades (Objectiu parcialment compartit amb Línia 3).
 • Conservació de la flora d’illes atlàntiques (estudis de genètica de la conservació de tres endemismes estrictes de les Illes Selvagens: Argyranthemum thalassophilum, Asparagus nesiotes subsp. nesiotes i Euphorbia anachoreta).
 • Estudis de modelització de nínxol ecològic com a eina de suport als estudis genètics i filogeogràfics (paleo-distribució d’espècies en el darrer màxim glacial i distribució potencial sota diferents escenaris de canvi climàtic).
 • Revisió de l’avaluació de la flora catalana amenaçada, 10 anys després del Llibre Vermell
 • Estudi i seguiment d’una espècie considerada Extinta i recentment retrobada en el Centre de la Península Ibèrica, Carduncellus matritensis.