Línia 3: Biodiversitat i evolució de plantes vasculars

 • Actuacions
 • Galeria
 • Membres


Aquesta línia tracta la biosistemàtica, la biogeografia i l’especiació de plantes vasculars amb eines moleculars (clonatge, marcadors moleculars i NGS), cariologia i de modelització de nínxol ecològic. Dins de la línia hi tenen gran rellevància les Compositae i altres famílies com Campanulaceae i Plantaginaceae.

Objectius biosistemàtics

 • Analitzar la filogènia dels grups abans indicats
 • Estudiar la dinàmica de diversificació per entendre els processos evolutius que han generat la biodiversitat actual
 • Aportar evidència sobre l’origen i les causes de les radiacions de tipus insular a les muntanyes d’Àfrica
 • Proposar noves classificacions dels grups d’estudi a partir d’una anàlisi integrativa
 • Objectius específics
  • Estudis filogenètics del complex Carduus-Cirsium, el complex Carthamus-Carduncellus, i els gènere Anaphalis, Helichrysum i Pseudognaphalium
  • Estudi sistemàtic dels Carduus africans, i els Helichrysum africans i de Madagascar.
  • Estudi sistemàtic de Campanula speciosa.
  • Estudis d’especiació en microendemismes del gènere Centaurea
  • Estudis d’evolució, especiació, i genètica poblacional de Carduus-Cirsium, Helichrysum i les Centaureinae.
  • Estudi de la gènesi i l’evolució de poliploides als gèneres Carduncellus, Carthamus, Centaurea i Pseudognaphalium
  • Hibridació i introgressió en el gènere Cyclamen a Sardenya.


Objectius biogeogràfics

 • Identificar causes ecològiques, geològiques i climàtiques que han determinat la distribució actual de les espècies
 • Determinar els nivells de variabilitat genètica, i la distribució i estructura d’aquesta diversitat, posant èmfasi en les diferències entre àrees centrals i marginals de la distribució
 • Dur a terme anàlisis biogeogràfiques usant procediments de diversificació-extinció-cladogènesi (DEC) i de dispersió-vicariància, per tal de conèixer la història evolutiva
 • Objectius específics:
  • Anàlisi de la radiació del complex Carduus-Cirsium i del gènere Helichrysum en tots els centres d’especiació
  • Història biogeogràfica i diversificació dels gèneres Pseudognaphalium i Libinhania
  • Història biogeogràfica i identificació de refugis de gimnospermes, dels gèneres Castanopsis i Glyptostrobus i d’altres llinatges relictuals a l’Àsia oriental
  • Filogeografia d’una espècie amb distribució disjunta península Ibèrica - Marroc: Phonus arborescens
  • Filogeografia d’espècies amb distribució mediterrània-occidental: Carduncellus pinnatus, Leuzea conifera, Staehelina dubia i Campanula speciosa
  • Filogeografia d’espècies distribuïdes a l’Àsia oriental (amb casos estudi dels principals biomes de la regió)
  • Anàlisi dels punts de concentració d’endemicitat (hotspots) a la regió Mediterrània i a l’Àsia oriental i estudi dels paràmetres que ajudin a predir l'impacte del canvi climàtic en la diversitat vegetal
  • Comparació dels patrons biogeogràfics en grups d’espècies no relacionades per elucidar les causes de la distribució actual.


Objectius d'ecologia evolutiva

 • Estudiar com els processos d’hibridació afecten els processos d’invasió, usant eines d’anàlisi de nínxol ecològic i genètica del paisatge
 • Identificar el canvis de nínxol ecològic associats als processos d’hibridació i d’invasió en els espermatòfits.
 • Objectius específics:
  • Caracteritzar els canvis en la diversitat genètica i en el nínxol ecològic associats als processos d’invasió als gèneres Carpobrotus i Kalanchoe
  • Identificar les principals variables ambientals relacionades amb els processos d’invasió en Carpobrotus i Kalanchoe
  • Avaluar com el canvi climàtic afectarà la capacitat d’invasió en els dos gèneres anteriorment esmentats
  • Identificar possibles patrons de modificació del nínxol ecològic en processos d’hibridació al llarg de l’arbre de la vida.©Imatges subjectes a drets d'autor.


Carme Blanco

Mercè Galbany Casals

Núria Garcia Jacas

Jordi López Pujol

Lucía Moreyra

Neus Nualart

Llorenç Sáez

Alfonso Susanna

Roser Vilatersana