Línia 8: Biodiversitat i ecologia del quaternari

 • Actuacions
 • Membres


 • Sondeig de llacs i torberes, mostreig de testimonis obtinguts, datació per 14C i 210Pb i anàlisi de pol·len per a reconstruir la dinàmica de la vegetació i els principals factors naturals (volcànics, climàtics, ontogènics) i antròpics (desforestació, incendis, cultius, ramaderia, reforestació) determinants de canvis de paisatge i de la gènesi de la situació actual.
  Àrees geogràfiques: Illes Açores, Illa de Pasqua, Pirineu central, Andes tropicals.
  Àmbit temporal: darrers 3000 anys.

 • Caracterització fisicoquímica i biològica actual del llac i comparació amb la dinàmica paleolimnològica dels darrers 500 anys, basada en anàlisis sedimentològiques, litològiques, fluorescència de raigs X, anàlisi elemental i de pigments del plàncton. Reconstrucció de les fases d’anòxia i de barreja estacional, i correlació amb dades climàtiques i paleoclimàtiques.
  Àmbit geogràfic: estany de Montcortès (Prepirineu).
  Àmbit temporal: actual i darrers 500 anys.

 • Metanàlisis dades moleculars sobre la diversificació de clades genèrics, subgenèrics i específics neotropicals i correlacions cronològiques amb els principals factors ambientals de diversificació (deriva continental, tectònica de plaques, orogènesi, reorganitzacions paleogeogràfiques, glaciacions).
  Àmbit geogràfic: regió neotropical, entre els tròpics de Càncer i de Capricorn.
  Àmbit temporal: neogen (20-2,5 Ma) i quaternari (darrers 2,5 Ma).


Encarni Montoya

Valentí Rull

Maria del Carmen Trapote

Teresa Vegas