Línia 8: Biodiversitat i ecologia del quaternari

  • Actuacions
  • Membres


En aquest període, el focus de la nostre recerca son els canvis climàtics (CC) dels períodes post-glacial i l’Holocè, i el seu impacte sobre la biodiversitat dels ecosistemes, amb èmfasis en el darrer mil·lenni, darrers 200 anys i el segle XXI. El nostre grup analitza registres sedimentaris per a identificar i comparar les respostes de organismes i ecosistemes als CC naturals i al CC antropogènic. La idea fonamental és que tot diagnòstic mínimament raonable del CC actual s’ha de basar en fets i experiències dels CC del passat, sent el repte més gran connectar de manera tangible els esdeveniments del passat i del present Les eines bàsiques són la paleolimnologia, la limnologia la palinologia, i l’objecte d’estudi son els estanys de muntanya, especialment l’estany de Montcortès (Pirineu).

Objectius

  • Alteració del funcionament dels ecosistemes lacustres: variacións en l’estratificació tèrmica dels estanys i desoxigenació, pèrdua d’habitat
  • prospecció microbiològica d’organismes indicadors de hipòxia/anòxia (arquea i bacteris) i d’estratificació tèrmica (cianobacteris)
  • reconstruccions del volum anòxic, de les variacions climàtiques i de indicadors de l’estar tròfic en l’estany de Montcortès
  • investigar la capacitat dels llacs d’alta muntanya de la Peninsula Ibèrica d’ actuar com a sensors de canvi global: estudi pilot en els Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Nacional Sierra Nevada
  • detecció del canvi climàtic actual en regions altament sensibles, mitjançant l’estudi de cianobacteris i diatomees: els Andes equatorians (San Marcos, Limpiopungo, i El Cunro) i l’Antàrtida (Lago Dee).


Teresa Vegas